Sidhuvudbild

Måltider

Vi ser barnens måltider som en viktig pedagogisk aktivitet. Här får vi möjlighet att samtala i liten grupp, skapa gemenskap och relationer samt tillfällen till olika smakupplevelser. Måltiden skall vara en trevlig stund.

Vi lägger stor vikt vid att servera ekologiska produkter och näringsriktigt kost som passar växande barn.

Vår lunch tillagas av vår kock på förskolan Storseglet.

Senast uppdaterad 150702