Sidhuvudbild

Om Sjöresan

Välkommen till Sjöresan

Sjöresan är en förskola som ligger i närheten av Luma park på Hammarbyterrassen 39. Vi arbetar medvetet med vår pedaogiska miljö och material för att skapa inflytande för barnen över sin vardag.

Läs mer under någon av rubrikerna här intill.

800px-Luma_industriomrade_fran_Sodermalm_2005-08-17.JPG

Senast uppdaterad 150702