Sidhuvudbild

Verksamhet

På Sjöresan lägger vi tonvikten på att skapa en god pedagogisk miljö för våra barn. Vi vill utveckla och stimulera barns nyfikenhet utifrån barnens ålder och mognad. Arbetet med att utveckla miljön är ständigt pågående.

Vi arbetar aktivt med att skapa pedagogiska lärmiljöer där verkstäder bjuder in till och skapar lust till att lära. Vi använder oss av våra tre ledord Tydlig, Tillåtande och Tillgänglig i vår ambition att rummen ska stimulera och bidra till lek och lärande. Genom vår pedagogiska miljö ger vi barnen stora möjligheter till att göra aktiva val och själva äga sitt lärande. Allt material ska finnas tillgängligt, vara tillåtande och tydligt och därmed ge barnen vägledning till lek och lärande. Barnen har tillång till material för språk och kommunikation, för matematik, för naturvetenskap och teknik, likväl som rollek, motorik och sinnesträning. Miljön bjuder in till lek och lärande ihop med andra som stimulerar den sociala förmågan, liksom förmågan att lära sig om sig själv, sina känslor och att hantera dessa.

Sjöresans förskola

Senast uppdaterad 150702