Sidhuvudbild

Föräldrasamverkan

Det är inte bara barnets förskola. Vårt mål är att hela familjen ska känna sig delaktig i vår verksamhet. Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss och vi vill gärna ha en öppen och nära kommunikation med dig.

Den dagliga kontakten när du lämnar och hämtar dina barn är värdefull för oss då vi samtalar om hur ditt barn mår och hur dagen har varit. Som förälder får du även information om vad som händer i verksamheten genom bla hemsidan och info-brev.

För oss är det viktigt att du som förälder känner dig delaktig i förskolans verksamhet. Du är alltid välkommen med dina frågor och synpunkter på vår verksamhet. Vi erbjuder därför föräldramöte, utvecklingssamtal, föräldrafika, fixarkväll, en gemensam avslutningsfest under våren samt ett förskoleråd. I förskolerådet möts föräldrar, pedagoger och förskolechefen. Inom förskolerådet för vi en dialog om vad som är aktuellt på förskolan och där du som förälder ges möjlighet att påverka verksamheten i samarbete med oss.

mala.JPG

Senast uppdaterad 180129