Sidhuvudbild

Hållbar utveckling

Vi arbetar löpande med hållbar utveckling och miljömedvetenhet för såväl barn som vuxna för att få respekt och kunskap för miljön.

Vi källsorterar tillsammans med barnen. Vårt matavfall blir till biogas. En gång om året anordnas en skräpplockardag, där barnen städar i närområdet.
Dessutom är maten som äts på förskolan 50% ekologisk. Förskolans kök är KRAV-Certifierat.

I verksamheten använder vi medvetet förbrukat materiel för att tydliggöra återvinningsprincipen.

Tack vare ett aktivt och kontinuerligt förändringsarbete har vi på förskolan Skeppet certifierats med Grön flagg som stiftelsen Håll Sverige rent ger till förskolor och skolor som utvecklat sitt miljöarbete.

skrap.JPG

Senast uppdaterad 180129