Sidhuvudbild

Introduktion

Att börja på Skeppet

Att börja i förskolan är en stor omställning. Vanor och rutiner ändras och barnet möter många nya människor. Målet med introduktionen är att ditt barn ska känna sig trygg på förskolan, känna tillit till de vuxna och trygghet i barngruppen. Det är du som förälder som är barnets trygghet under introduktionen. Vår uppgift är att med lekens hjälp bygga upp en positiv relation till ditt barn. Barnet står i fokus och vårt mål är att vi har en samsyn kring barnet. Utan er kommer vi ingenstans, med er hur långt som helst.

Föräldraaktiv introduktion
Introduktionen börjar med ett enskilt samtal för nya föräldrar där det också finns utrymme för frågor och funderingar.
På förskolan får föräldrar och barn tillsammans under hela dagen bekanta sig med miljön och rutiner samt vara delaktiga i verksamheten. Under dessa dagar är det viktigt att ni som föräldrar är aktiva i alla aktiviteter så som utevistelse, måltider och vila. Detta för att barnen ska få en bra och positiv start på sin förskoletid. Du som förälder ska alltså hela tiden vara närvarande och finnas i ditt barns närhet.

Dag 1 Introduktionssamtal på förskolan

Dag 2-4 9.00-14.00 Barn och en förälder (eller närstående) är med i förskolans förekommande aktiviteter och rutiner.

Dag 5-12 9.00-14.00 Varje barn behöver få tid på sig att lära känna förskolan i sin egen takt. Vår erfarenhet är att en lugn introduktion skapar trygghet i längden. Under de här dagarna är barnet själv på förskolan men du som förälder finns tillgänglig vid behov.

Information om hur du söker plats hos oss hittar du här på: http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/

Du kan även vända dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-50800508

vulkan.JPG

Senast uppdaterad 180129