Sidhuvudbild

Mål och styrdokument

Våra mål

Delaktighet, Likabehandling och Hållbar utveckling är våra ledord.

Vi är en lärande organisation och vi skall alltid vara en förskola där varje barn ska känna delaktighet och lära sig för hela livet. Barnen ska känna trygghet, glädje, lust att lära och vilja att kommunicera. För att uppnå dessa övergripande mål arbetar vi dagligen med:

Normer och värden
Utveckling och lärande
Barns inflytande
Förskola och hem
Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskolechefens ansvar

IMG_1321.JPG

Senast uppdaterad 180129