Sidhuvudbild

Om oss

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande där leken, glädjen och nyfikenheten står i centrum för oss på Skeppet. Verksamheten präglas av omsorg om barnens välbefinnande och utveckling. Hos oss ska alla, stora som små, känna sig välkomna och se sig själva som en viktig del i gemenskapen. Vi välkomnar därför mångfald och olikheter då vi ser det som en tillgång.

I det vardagliga arbetet och våra olika projekt arbetar vi i mindre grupper. Barnen ska känna och förstå att de har inflytande, är delaktiga och att de påverkar deras tid på förskolan och hur den tiden ser ut. Vi pedagoger måste därför vara lyhörda för barnens intressen och att vi sedan planerar vår verksamhet utifrån barnens behov och önskemål. Detta resulterar i både långa och korta projekt. Eftersom det är barnens intressen, frågor och funderingar som styr projektet kan det ibland ta en helt annan väg än vad vi hade tänkt från början. Barnen får möjlighet att utforska med alla sin sinnen samt utveckla sin kreativitet och skapande förmåga. Barnen provar och hittar flera sätt för att uttrycka sina upplevelser och erfarenheter. Hos oss finns en stor gemensam ateljé där alla barnen arbetar tillsammans med en ateljépedagog i mindre grupper.

För att kunna synliggöra och reflektera om barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation via ord, bild och film. Dokumentationens syfte är bland annat att kunna arbeta vidare i projekten och tydligöra verksamhetens innehåll.

IMG_3386.JPG uppe.JPG

Senast uppdaterad 180129