Sidhuvudbild
 

Östra söder

Förskolorna som ingår i enheten Östra söder är: Fyren, Skeppet och Engelsk-svenska förskolan Skanstull.

Ett viktigt begrepp för oss på Östra söder är att barnen ska känna trygghet. Detta uppnår vi med att pedagogerna har ett individuellt bemötande och att barnen möter en bekant miljö.
Barnen vet vad som händer varje dag, de hittar i förskolans lokaler och vet var pedagogerna befinner sig. Pedagogerna som arbetar med de yngre barnen befinner sig oftast på golvet i barnens nivå. De är stationära så långt som möjligt, vilket gör att barnen vet var de vuxna finns.
Pedagogerna respekterar och bekräftar barnens känslor, bland annat genom att sätta ord på känslorna, vilket ökar förståelsen och omtanken för varandra. Barnen uppmuntras av pedagogerna att visa hänsyn och att samarbeta. I gruppen blir olikheter en tillgång som stärker barnens medkänsla.

Vår vision
I enlighet med förskolans styrdokument vilar verksamheten på demokratins grund. Vi främjar aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

• Barnen är världsmedborgare i ett samhälle där hållbar utveckling står i fokus

• Varje medarbetare är en världsmedborgare som med kompetens och engagemang är delaktiga och tar ett ansvar för Östra Söders förskolors utveckling.

Utifrån våra visioner har vi utarbetat dessa fyra värdeord:
• Lärande organisation
• Lika värde
• Delaktighet
• Hållbar utveckling

Vilka ligger till grund för Östra Söders värdegrund. Gemensam reflektion är för oss inom Östra söder en viktig arbetsmetod i vår utveckling av förskolans arbete. Vi driver utvecklingen med tanke på vår miljö och med ett normkritiskt förhållningssätt.

Senast uppdaterad 180129