Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Skeppet!

På förskolan Skeppet arbetar vi med det kompetenta barnet i fokus. Hos oss får alla barn möjlighet att påverka sin vardag. Verksamheten genomsyras av genus- och miljömedvetenhet.

Grunden för vår verksamhet är barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära. Via temaarbeten fångar vi upp och synliggör barnens intressen. Detta leder vidare till kortare och längre projekt.

Förskolan är belägen intill Tullgårdsparken på Södermalm.
På Skeppet finns det tre basgrupper vid namn
Ankaret 3-5 år (Uteprofil)
Piren 1-4 år
Trossen 1-5 år.

fram.JPG

Vi finns på Tullgårdsgatan 13

Skeppet ingår i Östra Söders Förskolor som tillhör Förskoleområde 4
med Britt-Marie Anell Hedberg som förskolechef
britt-marie.anell-hedberg@stockholm.se
och Agneta Wallén som biträdande förskolechef
Telefon: 08 508 13 344
Agneta.wallen@stockholm.se

Arbetsplatsledare;
Carina Pettersson 076-12 12 204

Plan 1 Ankaret 08-508 13 286
Plan 2 Piren 08-508 13 290
Plan 3 Trossen 08-508 13 289

All sjuk och friskanmälan görs på tel 08-508 13 290

Övriga förskolor inom Östra Södersförskolor är:
Engelsk-svenska förskolan hemsida
Fyren hemsida

Klicka här för en karta till oss.

Produkt från Lawebb