Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Skeppet!

På förskolan Skeppet arbetar vi med det kompetenta barnet i fokus. Hos oss får alla barn möjlighet att påverka sin vardag. Verksamheten genomsyras av genus- och miljömedvetenhet.

Grunden för vår verksamhet är barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära. Via temaarbeten fångar vi upp och synliggör barnens intressen. Detta leder vidare till kortare och längre projekt.

Förskolan är belägen intill Tullgårdsparken på Södermalm.
På Skeppet finns det tre basgrupper vid namn
Ankaret 3-5 år (Uteprofil)
Piren 1-4 år
Trossen 1-5 år.

fram.JPG

Vi finns på Tullgårdsgatan 13

Skeppet har Annacarin Haeggman som enhetschef.
Telefon: 08 508 13 303
eller via mail annacarin.haeggman@stockholm.se
Ledningsgrupp;
Carina Pettersson 076-12 12 204

Plan 1 Ankaret 08-50813286
Plan 2 Piren 08-50813290
Plan 3 Trossen 08-50813289

All sjuk och friskanmälan görs på tel 08-50813290

Övriga förskolor i enheten är:
Engelsk-svenska förskolan hemsida
Fyren hemsida

Klicka här för en karta till oss.

Produkt från Lawebb