Sidhuvudbild

Historik

När Södermalms Montessoriförskola invigdes i februari 1983 var den den första kommunala Montessoriförskolan på Söder. Initiativet till öppnandet av en kommunal Montessoriförskola togs ursprungligen av den dåvarande lokala Montessoriföreningen. Där hade engagerade föräldrar och Montessorilärare från Södermalmsskolan arbetat med idén i flera år.

Förskolan bestod i början av en avdelning med heldagsomsorg och lokalerna var på Wollmar Yxkullsgatan 15. I april 1992 utökades den med en småbarnsavdelning och flyttade till den nybyggda Bofills Båge.

Intresset för Montessoripedagogiken var mycket stort bland föräldrarna på Söder. Under de närmaste två åren utökades Södermalms Montessoriförskola till att bestå av tre syskonavdelningar och två småbarnsavdelningar med förberedande Montessori plus en sexårsverksamhet i samarbete med Katarina Norra skola (1995-1997).

1999 genomfördes organisatoriska förändringar:
Förskolan flyttade från Bofills Båge och två Montessoriavdelningar installerade sig på vår nuvarande adress, Wollmar Yxkullsgatan 30. Två småbarnsavdelningar flyttade till Högbergsgatan. De båda verksamheterna separerades sedan i januari 2001. Avdelningarna på Högbergsgatan privatiserades, medan de på Wollmar Yxkullsgatan kom att tillhöra Södermalmsskolans Montessorienhet – Lilla Montessoriskolan – fram till juli 2003. I augusti 2002 tillkom en småbarnsavdelning och i augusti 2004 utökades verksamheten med en avdelning för barn mellan 1-2 år.

I dag tillhör vi barnomsorgen – Förskola - Södermalmsstadsdelsförvaltning. Vi består idag av två basgrupper, en med yngre barn (i Piccoli) och en med äldre barn (i Grandi).

Södermalms Montessoriförskola arbetar efter Montessoripedagogikens metoder, mål och riktlinjer, den lokala arbetsplanen, läroplanen och förskoleplanen i Stockholm Stad.

IMG_3821.JPG

Senast uppdaterad 150121