Sidhuvudbild

Kontakt

Södermalms Montessoriförskola
Wollmar Yxkullsgatan 30
118 50 Stockholm
08 508 401 70

Förskolechef: Lotta Rajalin
E-mail: lotta.rajalin@stockholm.se
Telefon: 08 508 122 61 eller 076 121 22 61
Biträdande enhetschef: Kristian Wallin
E-mail: kristian.wallin@stockholm.se
Telefon: 08 508 122 57

glada_barn.jpg Öppettider

Förskolan är f.n. öppen måndag till fredag mellan klockan 7.30 till 17.00. Baserat på familjens behov och arbetstider. Finns behov av utökat öppethållande, så kontakta förskolechefen.

Flera av våra förskolor samarbetar och slår ihop sig vid tillfällen som: Jul- och nyår, Klämdagar och under sommaren vecka 29-32. 4 dagar per läsår håller förskolan stängt för utvärderings- och planeringsdagar

Senast uppdaterad 180714