Sidhuvudbild

Välkommen till Södermalms Montessoriförskola

Södermalms Montessoriförskola ligger i närheten av Mariatorget. Vi är den första och äldsta kommunala Montessoriförskolan på hela Södermalm. Vi startade verksamheten 1983. Förskolan har barn i åldrarna 1-6 år. De är fördelade efter sin ålder på två olika basgrupper med varsin hemvist: i Piccoli (yngre) och i Grandi (äldre).

Samverkan med barnens familjer är en väsentlig förutsättning för att vi ska uppnå goda resultat med vårat arbete.
utan dem kommer vi ingenstans, med dem hur långt som helst

Vi skall alltid vara en förskola där varje barn känner trygghet, glädje, lust att lära & utvecklar många rika språk.
Där var och en känner delaktighet och lär för hela livet!
Våra ledord är RESPEKT, ANSVAR OCH PROFESSIONALISM

Foto-1-2.JPG

Bra att känna till

En gång i månaden stänger vi kl.15.00 för arbetsplatsträffar.

Här är vårens datum:
5/1 Utvärderingsdag - förskolan är stängd.
21/2
21/3
25/4
16/5
21/6 Utvärderingsdag - förskolan är stängd.

Fyra dagar per år är förskolorna stängda, då personalen har utvecklingsdagar.
Flera förskolor samarbetar och slår ihop sig vid följande tillfällen:
Runt jul- och nyår, Klämdagar och under sommaren vecka 29-32.

Ansöka till Södermalms Montessoriförskola

Är ni nyfikna på Södermalms Montessoriförskola och vill komma på besök? Tider för våra föräldravisningar är:
30/1 kl. 15.00
27/2 kl. 15.00
27/3 kl. 15.00
24/4 kl. 15.00
29/5 kl. 15.00

Varmt välkomna!

Förskolan är en kommunal förskola och om du vill ställa ert barn i kö går ni in på http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Forskola/

På gång

Det händer i Januari

5/1 Utvärderingsdag - förskolan är stängd

Det händer i Februari

21/2 APT-möte. Förskolan stänger kl 15.00.

v 9 Sportlov för skolbarnen

Förskoleundersökningen börjar.

Det händer i Mars

7/3 Föräldramöte kl 17-18.30
Varmt välkomna!

21/3 APT-möte. Förskolan stänger kl 15.00.

28/3 Påsklunch för barnen

Förskoleundersökningen pågår.

Förfrågan om sommarledighet.

Det händer i April

v 14 Påskolv för skolbarnen

25/4 APT-möte. Förskolan stänger kl 15.00.

Det händer i Maj

1/5 1´a Maj - förskolan är stängd

10/5 Kristi himmelfärdsdag - förskolan är stängd

11/5 Klämdag

16/5 APT-möte. Förskolan stänger kl 15.00.

17/5 Förskolans dag

22/5 Föräldraråd kl 16-17

Det händer i Juni

6/6 Nationaldagen - förskolan är stängd

13/6 Sommarfest (se intranät och anslag på förskolan för närmare information)

20/6 Midsommarfest för barnen

21/6 Utvärderingsdag - förskolan är stängd

22/6 Midsommarafton - förskolan är stängd

Det händer i Juli

v 29-32 Sommarstängt.
Storstädning genomförs

Det händer i Augusti

13-14/8 Utvecklingsdagar/ planeringsdagar. Förskolan är stängd.

15/8 Förskolan öppnar - Välkomna tillbaka!
15/8 Informationsmöte för nya familjer som börjar på förskolan kl. 17.00 (OBS! Ny tid)

22/8 Nya barn och familjer börjar på förskolan - Varmt välkomna!

Logga in Produkt från Lawebb Logga in