Sidhuvudbild

Vår pedagogik

Södermalms Montessoriförskola arbetar efter Montessori-
pedagogikens metoder, mål och riktlinjer, läroplanen (reviderade lpfö 98), den lokala arbetsplanen och förskoleplanen i Stockholm Stad.

Några informativa länkar:
Stockholms förskoleplan
Maria Montessori och hennes pedagogik
http://www.montessoriforbundet.se
http://www.mmi-institutet.se
Verksamhetsplan, likabehandlingsplan, kvalitetsgaranti, brukarundersökning mm:
http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=fd71220e89fa435c94602978499df4cf
Om länken inte fungerar gå in på http://www.stockholm.se och sök på Södermalms Montessoriförskola så kommer sidan fram.

IMG_3835.JPG

Senast uppdaterad 140417