Sidhuvudbild

Vid sjukdom

Sjukanmälan och ledighet

Sjukanmälan/ ledighetsanmälan görs innan kl 8.00 till tel. 08 508 401 70.

Vid återkomst hör gärna av er dagen innan, annars innan kl 8.00 samma dag.

Råd vid sjukdom

För att undvika långdragna förkylnings"epedimier" och maginfluensor bland både barn och personal har vi valt att vara noggranna med vår sjukdomspolicy. Generellt är det allmäntillståndet som avgör; om barnet inte klarar av att vara med i verksamheten ska denne stanna hemma. Om man ändå är osäker kan man läsa mer i vårt dokument nedan.
Under länken får ni råd om hur man bäst kan hålla kräksjukan borta, samt vad som gäller om någon i familjen har fått den.
Råd om vinterkräksjukan

Riktlinjer vid sjukdom

Feber: En feberfri dag innan barnet återvänder till förskolan
Magsjuka/Vinterkräksjuka/Diarré: Vid akut diarré eller magsjuka med kräkningar ska barnet stanna hemma. 48 timmar efter sista kräkningen / lösa avföringen innan barnet kan återgå till förskolan eftersom smittorisk föreligger även efter den akuta fasen
Vattkoppor: Barnet ska stanna hemma vid feber, påverkat allmäntillstånd och så länge färska koppor förekommer.
"Impetigo" Barn med svinkoppor, impetigo, stannar hemma så länge utslagen är vätskande.
Löss och springmask är vanligt förekommande på förskola/skola. Kontakta apoteket angående behandling och råd. Behandlade barn är sedan välkomna till förskolan.
Fortfarande osäker, eller undrar du något annat? Här finner du mycket information om barns sjukdomar : http://www.1177.se

Senast uppdaterad 150121