Sidhuvudbild

Personal

På Sol & måne har vi en hög pedagogisk kompetens. Personalgruppen på Sol & Månen har en pedagogisk utvecklingsledare som tillsammans med arbetslaget arbetar med utvärdering, utveckling och dokumentation av den pedagogiska verksamheten.
I stadsdelen finns ett resursteam bestående av specialpedagog, talpedagog och förskolepsykologer. De är ett mycket bra stöd för oss.

Senast uppdaterad 170808