Sidhuvudbild

Sol&Månes verksamhet

Vi är 7 anställda 2 förskolelärare, 4 barnskötare och en kock.
I vårt arbete med barnen utgår vi alltid från deras speciella behov, något som varje barn har.

Vi arbetar intensivt med olika aktiviteter inom områden som språk, matematik, drama, musik, naturvetenskap, teknik, likabehandling och social kompetens.

Personalgruppen på Sol&Månen har en pedagogisk utvecklingsledare som tillsammans med arbetslaget arbetar med utvärdering, utveckling och dokumentation av den pedagogiska verksamheten.
I stadsdelen finns ett resursteam bestående av specialpedagog, talpedagog och förskolepsykologer.

Hela förskolan är stor och spännande - tillsammans med barnen bygger pedagoger upp och arrangerar miljöer och utmaningar för alla barn - både ute och inne.
Gården är stor och utmanande för alla barn, stora som små...

Föräldrar som är delaktiga i arbetet kan, förutom dagliga kontakter, framföra synpunkter i föräldrarådet som har fyra möten/ läsår, där föräldrarepresentanter, personal och enhetschef diskuterar övergripande frågor.

Senast uppdaterad 180208