Sidhuvudbild

Om oss

Förskolan Sol och Måne finns på Bastugatan 52 som ligger lugnt och lagom avskilt högst upp på kullen. Förskolan har en verksamhet som innehåller mycket lärande och lek varje dag.

Förskolan erbjuder en mängd varierade lekmöjligheter och en fantastisk utemiljö. Innemiljöerna på förskolan erbjuder alla barn massor av utmaningar, fördjupningar och utforskande, tillsammans med andra barn och vuxna, eller på egen hand.

Förskolan Sol och Måne ingår i Maria förskolor som också består av Tantolunden, Ragvald, Bullerbyn och Villekulla. Förskolorna bildar en enhet som har ett gemensamt arbetssätt med fokus på uppdraget.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn
i åldern 1-6 år. Grunden för vårt arbete utgörs av läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2016), FN’s barnkonvention, skollagen, diskrimineringslagen samt Pedagogiska ställningstaganden för Södermalms stadsdel.

Förskolan Sol och måne är tillsammans med förskolorna Ragvald, Villekulla, Tantolunden och Bullerbyn KRAV-certifierade.
Sol och måne är certifierade på nivå 2 vilket innebär att minst 50 % av livsmedlen på förskolan är Krav-godkända.

Barns inflytande och ansvarstagande våren 2017
För att barnen på förskolan ska uppleva att de kan påverka sin miljö ges de möjlighet att ta hand om sin utemiljö. Barnen är med och hjälper till att rensa grönsakslandet samt plantera potatis, paprika och tomater.

Familjedag-vt-2017.jpg

Sol&Månens Förskola är Grön Flagg certifierad

gronflagg_rgb1.jpg

Förskolan Sol&Måne och hela enheten Maria förskolor har arbetat med verktyget Grön Flagg genom "Håll Sverige rent". Arbetet med Grön flagg ger barn och pedagoger fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som vi jobbar mot mål och riktlinjer i läroplanen för förskolan Lpfö reviderad 2010. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens idéer och nyfikenhet.
Läs gärna mer om hållbar utveckling och Grön Flagg på följande adress http://www.hallsverigerent.se/

Enhetschef
Britt-Marie Hedberg:
Tel 076 1212 111
britt-marie.anell-hedberg@stockholm.se

Bitr förskolechef och pedagogisk ledare
Annika Nylén Nilsson
08-50812912
annika.nylen-nilsson@stockholm.se

Produkt från Lawebb