Sidhuvudbild

Om Spira

Spira är en öppen pedagogisk verksamhet för adopterade barn och deras familjer boende i Stockholms stad samt Huddinge och Vallentuna kommun.

Spiras uppgift är att i nära samarbete med föräldrarna erbjuda barnen en god pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som föräldrarna ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Detta leder till många möten och ett fritt utbyte av kunskaper, erfarenheter och idéer mellan föräldrar och personal. De pedagogiska och sociala inslagen är ofta sammanvävda.

bubbla.jpg

Utanför Stockholms stad

Kommuner har möjlighet att teckna avtal för att få tillgång till Spira och Duvnäs föräldrastöd, där samtalsstöd och samspelsbehandling erbjuds.

När avtalet med kommunen är klart är ni välkomna till Spira.

Vid frågor rörande avtalet mellan kommuner och Resurscentrum för adopterade och deras familjer, kontakta enhetschefen Linda Kilter. linda.kilter@stockholm.se

Spiras öppentider

Vi är mycket glada att kunna berätta att Spiras öppentider kvarstår under 2018.
Det har tidigare diskuterats att det skulle bli förändringar på dessa.
Vi vet nu att så är inte fallet.

Vi vill även passa på att tacka för alla fina ord som ni har uttryckt om oss.

Lucia.jpg

Logga in Produkt från Lawebb Logga in