Sidhuvudbild

Om Spira

Spira är en öppen pedagogisk verksamhet för adopterade barn och deras familjer boende i Stockholms stad samt Huddinge, Värmdö, Nacka och Vallentuna kommun.

Spiras uppgift är att i nära samarbete med föräldrarna erbjuda barnen en god pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som föräldrarna ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Detta leder till många möten och ett fritt utbyte av kunskaper, erfarenheter och idéer mellan föräldrar och personal. De pedagogiska och sociala inslagen är ofta sammanvävda.

Disco med vår nya discokula

Utanför Stockholms stad.
Kommuner har möjlighet att teckna avtal för att få tillgång till Spira och Duvnäs föräldrastöd, där samtalsstöd och samspelsbehandling erbjuds.

När avtalet med kommunen är klart är ni välkomna till Spira.

Vid frågor rörande avtalet mellan kommuner och Resurscentrum för adopterade och deras familjer, kontakta enhetschefen Linda Kilter. linda.kilter@stockholm.se

Söndagsutflykt Hagaparken

Vi träffas i Hagaparken för att leka, fika och prata med varandra. Träffen ger möjlighet för barn och föräldrar att träffa andra familjer. Vi sitter i slänten nära Koppartälten, ta med filt och fika/lunch.
Träffen vänder sig till adopterade barn/ ungdomar och deras familjer. Några kanske har träffats tidigare på Spira i Stockholm. Alla familjer som har adopterat, oavsett om de gått på Spira, är välkomna. Det krävs ingen föranmälan.
Adress: Koppartälten, Hagaparken, Solna.
Datum och tid: 6 maj, klockan 11.00 -14.00

koppartalten.haga.jpg

Varje torsdag utflykt

Nu börjar våra utflykter.
Vi är på utflyktsmålet varje torsdag kl.9-15.
Kom när det passar er under dagen.
Spiras lokal är du stängd.

Logga in Produkt från Lawebb Logga in