Sidhuvudbild

Om Spira

Spira är en öppen pedagogisk verksamhet för adopterade barn och deras familjer boende i Stockholms stad samt Huddinge, Värmdö, Nacka och Vallentuna kommun.

Spiras uppgift är att i nära samarbete med föräldrarna erbjuda barnen en god pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som föräldrarna ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Detta leder till många möten och ett fritt utbyte av kunskaper, erfarenheter och idéer mellan föräldrar och personal. De pedagogiska och sociala inslagen är ofta sammanvävda.

image.jpeg

Utanför Stockholms stad.
Kommuner har möjlighet att teckna avtal för att få tillgång till Spira och Duvnäs föräldrastöd, där samtalsstöd och samspelsbehandling erbjuds.

När avtalet med kommunen är klart är ni välkomna till Spira.

Vid frågor rörande avtalet mellan kommuner och Resurscentrum för adopterade och deras familjer, kontakta riikka.norrbacka.landsberg@stockholm.se

IMG_1659.JPG

Höstterminen 2018

Måndag den 3 september är vi tillbaka i våra ordinarie lokaler på Skånegatan 87.
Varmt välkomna både nya och gamla familjer!

Ring innan ni kommer, så får ni portkod. Barnens hälsoundersökning ska vara klar innan ni kommer till oss.

Vi sjunger som vanligt kl. 10.30 samt 13.30.

Helene är nu tillbaka på halvtid. Välkommen!

IMG_87.31.jpg

Utflykter

bleckan.jpg

Under september månad är vi varit på utflykt varje torsdag.
Här är en bild från Blecktornsparken.

Logga in Produkt från Lawebb Logga in