Sidhuvudbild

Styrdokument

hemsidan-002.JPG

Spiras genuslathund kan ni läsa här. Den är i punktform och ligger till grund för vårt bemötande av barnen.

Vi har också en interkulturell lathund som även tar upp flerspråkighet.
Den kan ni läsa här.

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling som gäller från januari 2018- december 2018 och den är här. Läs den och kom sen till oss med era funderingar och synpunkter på den.
Det ska nu finnas en egen likabehandlingsplan för varje förskola.
Denna plan kommer bara att vara aktuell under ett halvår. Vt 18 kommer en ny som då gäller för ett helt år.

Senast uppdaterad 180131