Sidhuvudbild

Verksamhet

Spira är en mötesplats för adopterade barn och deras föräldrar. Ni kan tillsammans bl.a sjunga, leka, måla och baka. Sångsamlingarna stimulerar barnens språkutveckling, kroppsuppfattning och motorik. Vi sjunger varje dag kl. 10.30 och 13.30. Flertalet sånger återkommer varje sångsamling och dessa innehåller mycket rörelse. Barnen känner igen dem, vilket ger trygghet och underlättar inlärning.

I verkstan erbjuds ett antal olika förslag på skapande aktiviteter. Ni har alltid möjlighet att måla med flaskfärg, vattenfärg och kritor, samt leka med playdohlera. Aktiviteterna uppmuntrar även här språk, motorik och kroppsuppfattning.

Varje tisdag och torsdag har ni även möjlighet att baka kl 12.30 med ert barn. Föranmälan i köket. Måndag och onsdag kl 12.30 berättar vi flanosagor i rörelserummet.

Alla aktiviteter som erbjuds på Spira är till för att stimulera barnens utveckling. Det blir på samma gång många roliga och nära stunder mellan barn och föräldrar.

fotmalning.JPG

Senast uppdaterad 180620