Sidhuvudbild
Meny

Vår värdegrund

Verksamheten bedrivs i första hand utomhus.

Verksamheten är öppen för alla åldrar men barn och ungdomar prioriteras.

Versamheten är frivillig.

Verksamheten är trygghetsskapande.

Verksamheten befrämjar samverkan, gemenskap och gemensamt ansvarstagande.

Verksamheten uppmuntrar barns utveckling av motorik, kreativitet och omvärldsorientering.

Verksamheten bemöter trender genom egenskapande.

Vi har roligt tillsammans.

SDC10313.JPG

Senast uppdaterad 171107