Sidhuvudbild

Drama- och rollek

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.
(ur Läroplan för förskolan rev 2010)

I vår Drama-och Rollekverkstad vill vi utmana barnen till alla former av lek. Barnen möts av ett rikt utbud av material. Vår tanke är att barnen själva ska träna på lek där viktiga sociala regler befästs såsom turtagande, ömsesidighet och samförstånd

Senast uppdaterad 130314