Sidhuvudbild

Naturvetenskaplig och teknisk verkstad

Förskolan skall sträva efter att varje barn
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,
liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar,
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
(ur Läroplan för förskolan rev 2010)

Vår naturvetenskapliga verkstad bygger vi runt material som ska stimulera naturvetenskapliga fenomen. Vår bygg och teknikverkstad har ett rikt material för bygglek där barnens eget skapande står i fokus.

IMG_0462.JPG IMG_0463.JPG

Senast uppdaterad 130328