Sidhuvudbild

Pedagogisk miljö

Storseglet är en stor förskola. Vi vi skapa en förståelig omvärld för barnen och har avgränsat lokalerna till att omfatta tre basgrupper som delar lokaler. Dessa tre basgrupper leds av personal i en gemensam arbetsgrupp som delas upp för att ta huvudansvar över en basgrupp var.

Förskolan har fem arbetsgrupper. Tre arbetsgrupper på övre planet med barn 3-5 år och två arbetsgrupper på det nedre planet med barn 1-3 år.

Lokalerna är utformade ur det verkstadstänk ni kan läsa mer om under Verkstäder för lärande (se rubrik ovan). Utformningen skiljer sig något åt med hänsyn till barnens åldrar och intresse men kvalitetssäkrar likvärdig verksamhet och ett arbete mot målen i förskolans läroplan.

Senast uppdaterad 130801