Sidhuvudbild

Skapandeverkstad

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
(ur Läroplan för förskolan rev 2010)

Barnens eget skapande uppmuntras och stimuleras i vår skapandeverkstad. Barnen kan själva arbeta med sina projekt och uttrycka sina ideer och tankar. Materialet är rikt, tydligt beskrivet och tillåtande samt tillgängligt för barnen att själva ta fram. Eftersom vi har både yngre och äldre barn på förskolan är en del av materialet placerat så att vuxna tar fram detta och deltar i skapandet.

Senast uppdaterad 130314