Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Storseglet!

Förskolan Storseglet är en kommunal förskola och ingår i Sickla Udde förskolor tillsammans med förskolan Ekbacken. Verksamheten bedrivs sedan 2013 i en paviljongbyggnad belägen intill Henriksdalskajen i Hammarby Sjöstad. Vi arbetar med att systematiskt och kontinuerligt förbättra vår verksamhet utifrån förskolans styrdokument och på så vis skapa en hög kvalitet med grundtanken att verksamheten ska vara KUL – Kommunikativ, Utmanade och Lockande för alla barn.

polis.jpg

Förskolans uppdrag

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas

Välkommen på visning

Står ni i kö eller funderar ni på att ställa er i kö till förskolan Storseglet? Vi bjuder in intresserade föräldrar på visning ca 1 gång per månad.
Nästa visning:
Tisdag 26/9 Tid: 9.30
Tisdag 24/10 Tid: 9.30
Tisdag 28/11 Tid: 9.30
Tisdag 19/12 Tid: 9.30

Hemsida från Lawebb