Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Storseglet!

Förskolan Storseglet är en kommunal förskola och ingår i Sickla Udde förskolor tillsammans med förskolan Ekbacken.

Vi arbetar med att skapa hög kvalitet på samtliga förskolor utifrån devisen Likvärdighet, Lust och Lärande
Vi vill inte att det ska vara ett lotteri i valet av förskola utan att samtliga våra förskolor ska stå för en god grundkvalitet.

polis.jpg

Förskolans uppdrag

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas

Välkommen på visning

Står ni i kö eller funderar ni på att ställa er i kö till förskolan Storseglet? Vi bjuder in intresserade föräldrar på visning ca 1 gång per månad.
Nästa visning:
Onsdag 11/1 Tid: 9.30
Onsdag 8/2 Tid: 9.30
Onsdag 1/3 Tid: 9.30
Onsdag 5/4Tid: 9.30
Onsdag 3/5 Tid: 9.30

Hemsida från Lawebb