Sidhuvudbild

Uteverkstad

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.
(ur Läroplan för förskolan rev 2010)

Vi har kallat vår uteverksamhet för uteverkstad för att tydliggöra vikten av utevistelse och också berätta mer om varför, vad och hur vi arbetar när vi går ut med barnen.
Vi ser att uteverkstaden både främjar barnens motoriska utveckling likväl som förmågan att utveckla känsla för tid och rum i förhållande till den egna kroppen. Vi arbetar ofta aktivt med våra projekt utomhus och ser och uppmuntrar andra typer av lekar än de som kan lekas inomhus.

Senast uppdaterad 130314