Sidhuvudbild

Verkstäder för lärande

header_verkstad.png

Ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
(ur Läroplan för förskolan rev 2010)

Miljöerna i vår förskola består av fem verkstäder för lärande samt vår uteverksamhet som vi beskriver under Uteverkstad. Verkstäderna är tydligt utformade för att utmana och stimulera lärande inom olika områden. Materialet är tydligt presenterat för barnen som tillåts välja själva vad de vill göra. Vi har en tanke med att göra materialet tillgängligt för barnen så att de blir självständiga i sina val. Välkommen att läsa mer under varje verkstad!

Senast uppdaterad 130416