Eken

Blå

Innemiljö

Här på Blå är miljön i pågående förändring utifrån barngruppens intressen och önskemål. Rummen är uppdelad efter läroplanens olika mål med material som kan stimulera och utmana utforskandet. Leken är mycket betydelsefull för barns utveckling och lärande eftersom det är genom leken och det sociala samspelet som barnen kan bearbeta sina känslor, upplevelser, vardagshändelser m.m.

byggrum med olika material

värdegrund

På Tantolundens förskola är det viktigt att barnen ska utveckla sin sociala kompetens, att alla ska bli sedda och hörda och att alla ska komma till tals. Vi är lyhörda för barnens egna tankar och funderingar. För oss är det viktigt att förmedla att barnen ska ta hand om varandra och värna om kompisarna. På förskolan arbetar vi med aktiviteter som främjar samhörighet. Vi tar hand om vår miljö både på förskolan och besöker ofta olika platser i området. Förskolan arbetar med Grön flagg, där ingår det flera områden som exempelvis hållbar utveckling, likabehandling och motion och hälsa.

Besok-vid-artsa-holmar-070.JPG

Projekt och tema

Verksamheten utgår ifrån barnens intressen och vi har olika projekt som tar avstamp i barnens frågor och funderingar. Ett av de aktuella projekten är bland annat bygg och konstruktion där vi använder olika material.

tillgängliga miljöer

Utevistelse

På Tantolundens förskola är vi ute mycket och för oss är utevistelse en stor del av vår dagliga verksamhet. Vi har tillgång till en inhägnad gård och nära till olika parker och grönområden. Närheten till buss och pendeltåg gör det även möjligt för oss att ta oss på spaningar längre bort.

skoggor-med-mera-26-september-068.JPG

borja-med-tema-hus-108.JPG

Senast uppdaterad 171103