Eken

Grön

Innemiljö

I Grön grupp går de yngsta barnen och miljön och verksamheten är anpassad efter deras intressen och behov. Vi har en rik ateljé med olika material för utforskande och skapande där vi arbetar i princip varje dag. Här finns även mycket utrymme för den fria leken där barnen får möjlighet att träna sin fantasi, sociala samspel, konfliktlösning och turtagning. Vi har samling där vi sjunger och ramsar tillsammans. Vi har ofta rörelse, musik och dans.

IMG_7307.JPG

Utevistelse

På förskolan Tantolunden är vi ute varje dag och att vistas utomhus ingår i den dagliga verksamheten. Vi har tillgång till en inhägnad gård med stora rörelsemöjligheter som tex cyklar, bollspel och rörelselekar. Vi går också på spaning i vår närmiljö och utforskar nya platser.

spaning-gron-ny.JPG

utevistelse-gard.jpg

Projekt - Teman

Under hösten 2017 kommer vi att arbeta inom flera områden som vatten, rörelse och skapande. Projekten utgår ifrån barnens intressen och frågeställningar. Det kan vara stora projekt och sträcka sig över en hel termin och det kan vara mindre projekt i en vecka eller två.

hinderbana-gron-ny.JPG

Värdegrund

Tantolundens mål är att varje barn
- ska känna delaktighet och möjlighet till inflytande
- får utveckla sin nyfikenhet och lust att lära.
- får möjlighet att fortsätta utveckla sitt sociala samspel
- visar omtanke för natur och alla männikors lika värde

vi arbetar aktivt med det vi kallar för hållbara relationer, som innebär att vi ständigt tränar på att visa varandra hänsyn och respekt, att lyssna och vara lyhörd för kompisens känslor och reaktioner och att bjuda in varandra i leken.

mala-med-fotterna.JPG

Senast uppdaterad 171106