Eken

Tantolundens verksamhet

Tantolundens förskola

På förskolan Tantolunden har vi två grupper. Grön är för de yngre barnen och Blå är för de lite äldre barnen. Vi samarbetar mycket mellan grupperna och vi strävar efter att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga med alla pedagoger.

spaning-tantolunden.JPG

Vision

Maria förskolor ger barn förutsättningar att utforska det meningsfulla och hållbara lärandet

september-bilder-203.JPG

Här arbetar vi med utforskande och lärandet i fokus. Den dagliga verksamheten erbjuder olika möjligheter till estetiska läroprocesser både i ateljén och i lekmiljön.
Vi lyssnar på barnen och tar deras tankar och idéer på allvar. Materialet är tillgängligt och inbjuder till inflytande och delaktighet. Vi tror på det kompetenta barnet och utgår ifrån att alla barn vill och kan.

tecknar-av-ansiktet-tema-kroppen-187.JPG

bygga-med-nopper.jpg

Senast uppdaterad 180130