Sidhuvudbild

Grupper

Hos oss möts barnen och deras familjer av kompetenta och engagerade pedagoger och en väl genomtänkt pedagogisk miljö som stimulerar barnen till egna val, kreativitet och lek tillsammans. Grundläggande i vår verksamhet är att barnen ska få komma till tals och kunna påverka sin vardag i förskolan samt att miljön är barnens och erbjuder inflytande och självständighet.
Förskolan barn är uppdelade på två våningsplan.
Delfinen heter förskolans barngrupp för våra yngsta kompisar och Tumlaren heter barngruppen för förskolans äldsta. Tumlaren är uppdelad i undergrupper som heter Tumlaren 1 och Tumlaren 2.
Miljöerna är utformade utifrån barnens ålder, intressen och våra styrdokument.

Forskolekasse.JPG

Senast uppdaterad 171106