Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Timmermansgården,

Förskolan Timmermansgården ingår i Bergsgruvans förskolor som också består av förskolan Kastanjen. De båda förskolorna bildar en enhet som har ett gemensamt arbetssätt med fokus på uppdraget.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn
i åldern 1-6 år. Grunden för vårt arbete utgörs av läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2010), FN, s barnkonvention, skollagen, diskrimineringslagen samt Södermalmsstadsdels generella åtaganden.

Hos oss möts barnen och deras familjer av kompetenta och engagerade pedagoger och en väl genomtänkt pedagogisk miljö som stimulerar barnen till egna val, kreativitet och lek tillsammans. Grundläggande i vår verksamhet är att barnen ska få komma till tals och kunna påverka sin vardag i förskolan samt att miljön är barnens och erbjuder inflytande och självständighet.

Timmermansgården ligger i ett lugnt område med en stor egen gård. Inne & utemiljöerna på förskolan erbjuder massor av utmaningar, fördjupningar och utforskande, tillsammans med andra barn och vuxna, eller på egen hand.

Förskolan Timmermansgården är KRAV-certifierad.
Timmermansgården är certifierad på nivå 2 vilket innebär att minst 50 % av livsmedlen på förskolan är Krav-godkända.

Samverkan förskola och hem

Timmermansgården bjuder in alla familjer till tillfällen för att visa verksamheten och för att umgås på ett enkelt och inkluderande sätt. Ex på aktiviteter är vernissage och familjemingel och gårdsfest.
Här en bild från ett familjemingel.

IMG_2083.JPG

plantering.JPG

Timmermansgårdens Förskola är dubbelt
Grön Flagg certifierad

Förskolan Timmermansgården har arbetat med verktyget
Grön Flagg genom "Håll Sverige rent" sedan 2011.
I Oktober 2013 fick Timmermansgården sin första certifiering och är 2018 i gång med arbetet mot en tredje certifierng inom utvecklingsområdet "Konsumtion".
Arbetet med Grön flagg ger barn och pedagoger fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som vi jobbar mot mål och riktlinjer i läroplanen för förskolan Lpfö reviderad 2016. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens idéer och nyfikenhet.
Läs gärna mer om hållbar utveckling och Grön Flagg på följande adress .

IMG_6114.JPG

Kontakt

Timmermansgatan 46-48
118 55 Stockholm

Vi erbjuder föräldravisningar kl 8.15-9.00 sista tisdagen varje månad.
Datum för vårens visningar 2018 är

Tisdag 27/2
Tisdag 27/3
Tisdag 24/4
Tisdag 29/5

Vänligen anmäl deltagande till visningarna via mail.
emina.ipek@stockholm.se

___________

Produkt från Lawebb