Sidhuvudbild

Timmermansgårdens verksamhet

Timmermansgårdens förskola

IMG_4227.JPG

Hos oss möts barnen och deras familjer av kompetenta och engagerade pedagoger och en väl genomtänkt pedagogisk miljö som stimulerar barnen till egna val, kreativitet och lek tillsammans. Grundläggande i vår verksamhet är att barnen ska få komma till tals och kunna påverka sin vardag i förskolan samt att miljön är barnens och erbjuder inflytande och självständighet.
Förskolans barn är uppdelade på två våningsplan.
Delfinen heter förskolans barngrupp för våra yngsta kompisar och Tumlaren heter barngruppen för förskolans äldsta kompisar. Tumlaren är uppdelad i undergrupper som heter Tumlaren 1 och Tumlaren 2.

Timmermansgården ligger i ett lugnt område med en stor egen gård. Gården är byggd i terrasser, den erbjuder en mängd varierade lekmöjligheter och en fantastisk utemiljö. Innemiljöerna på förskolan erbjuder alla barn massor av utmaningar, fördjupningar och utforskande, tillsammans med andra barn och vuxna, eller på egen hand.
Förskolan Timmermansgården ingår i Maria förskolor som också består av Kastanjen, Ragvald, Villekulla, Tantolunden, Bullerbyn och Sol & Måne. Förskolorna bildar en enhet som har ett gemensamt arbetssätt med fokus på uppdraget.
Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn
i åldern 1-6 år. Grunden för vårt arbete utgörs av läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2010), FN, s barnkonvention, skollagen, diskrimineringslagen samt Södermalmsstadsdels generella åtaganden.
Vi är ca 20 anställda och har en mycket hög andel förskollärare.
Personalgruppen på Timmermansgården har en pedagogisk utvecklingsledare som tillsammans med arbetslaget arbetar med utvärdering, utveckling och dokumentation av den pedagogiska verksamheten.
I stadsdelen finns ett resursteam bestående av specialpedagog, talpedagog och förskolepsykologer.
Hela förskolan är stor och spännande - tillsammans med barnen bygger pedagoger upp och arrangerar miljöer och utmaningar för alla barn - både ute och inne.
Miljöerna är utformade utifrån barnens ålder, intressen och våra styrdokument

IMG_3779.JPG

Senast uppdaterad 171204