Sidhuvudbild

Grupper

Förskolan Villekulla är indelad i två avdelningar, Tommy ca 3-6 år och Annika 1-2 år. I verksamheten arbetar vi med ett öppet klimat och en gemensamhet som grund, på så vis kan vi till fullo utnyttja lokalerna och pedagogernas enskilda specialkompetenser. Vi gör gemensamma promenader och parkvistelser i närmiljön samt att barnen leker integrerat och avdelningsöverskridande under veckan. Detta arbete leder till att barnen är trygga i all personal och att alla förskolans barn är kamrater.

zinken-aug2017.png

Senast uppdaterad 180130