Sidhuvudbild

Mål och arbetssätt

Förskolan Villekulla har som övergripande mål att alla barn skall få uppleva en rolig och lustfylld förskolevistelse.

Just nu arbetar vi mycket kring våra mål som rör "Grön Flagg" som är en miljöcertifiering inom förskolan. Vi studerar vår närmiljö genom att undersöka våra vägar till parkerna. Barnens intresse och lärande utformar vår miljö ute som inne.
Vi arbetar mycket med miljöfrågor och hållbar utveckling. Barnen får vara med att sortera och gå till våra återvinningsstationer. Barnen får följa med till stadsmissionen och vi försöker så mycket som möjligt återanvända material.

I arbetet med hållbar utveckling är en av grunderna respekten för vår gemensamma miljö och människans egenvärde. Därför har vi också satt mål som rör konflikter, olikheter och kulturell bakgrund.

En grund i vår filosofi är det kompetenta barnet, därför stödjer vi barnen i konflikthantering och uppmuntrar dem till att försöka igen och igen. detta stärker gruppkänslan såväl som barnens självständighetsutveckling.
Det är viktigt att barnen känner sig betydelsefulla, inte bara för andra barn utan även för vuxna och för hela det sammanhang de befinner sig i. Barnen får därför ofta tillsammans med en vuxen hjälpa till med vardagliga sysslor. Detta tycker barnen är roligt och de känner sig värdesatta.

För att se och bemöta alla barnen på bästa sätt och för att kunna ge varje barn en stimulerande verksamhet arbetar vi mycket i smågrupper. På detta sätt kan vi enklast ge alla barn de utmaningar som de behöver utefter sin utveckling och sina intressen. Det är alltid barnens utveckling och intressen som styr den pågående verksamheten.

naturvetenskap-oktober2017.jpg

Senast uppdaterad 180130