Sidhuvudbild

Förskolan Villekulla ligger på Maria Prästgårdsgata 31A med promenadavstånd från Tantolunden. Förskolan har en verksamhet som innehåller mycket lärande och lek varje dag.

Förskolan Villekulla ingår i Maria förskolor som också består av Timmermansgården, Tantolunden, Kastanjen, Ragvald, Bullerbyn och Sol & Måne. Förskolorna bildar en enhet som har ett gemensamt arbetssätt med fokus på uppdraget.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn
i åldern 1-6 år. Grunden för vårt arbete utgörs av läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2010 ), FN’s barnkonvention, skollagen, diskrimineringslagen samt Södermalmsstadsdels generella åtaganden.

Förskolan Villekulla är tillsammans med förskolorna Ragvald, Bullerbyn, Timmermansgården, Tantolunden och Sol & Måne KRAV-certifierade.
Villekulla är certifierade på nivå 2 vilket innebär att minst 50 % av livsmedlen på förskolan är godkända.

Våren 2017
Alla barn och vuxna på förskolan har tillsammans med grannarna keramikföretaget gjort om vårt utebord. Under deras ledning har vi satt keramik utifrån ett mönster. Detta är en del utav vårt arbeta med att förbättra gården. Hyresvärden kommer även göra en inventering för att göra miljön bättre både för oss och för grannarna.

Hösten 2017
Hyresvärden gör en upprustning av gården.

Kontakt
Förskolan Villekulla
Maria Prästgårdsgata 31C
118 52 Stockholm

Ring Villekullas Förskola 08-50840195 för anmälan till visning
Vi har visning första måndagen i månaden kl. 9.30 - 10

Enhetschef Britt-Marie Hedberg:
britt-marie.anell-hedberg@stockholm.se

Produkt från Lawebb