Sidhuvudbild

Förskolan Villekulla ligger på Maria Prästgårdsgata 31c med promenadavstånd från Tantolunden. Förskolan har en verksamhet som innehåller mycket lärande och lek varje dag.

Förskolan Villekulla ingår i Maria förskolor som också består av förskolorna Tantolunden, Ragvald, Bullerbyn och Sol & Måne. Förskolorna bildar en enhet som har ett gemensamt arbetssätt med fokus på uppdraget. Denna enhet är en del av Södermalms Förskoleområde 4.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn
i åldern 1-6 år. Grunden för vårt arbete utgörs av läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2016 ), FN’s barnkonvention, skollagen, diskrimineringslagen samt Södermalmsstadsdels generella åtaganden.

Maria förskolor är KRAV-certifierade på nivå 2 vilket innebär att minst 50 % av livsmedlen på förskolan är godkända.

gran-2017.jpg

Kontakt
Förskolan Villekulla
Maria Prästgårdsgata 31C
118 52 Stockholm

Ring Villekullas Förskola 08-50840195 för anmälan till visning
Vi har visning första måndagen i månaden kl. 9.30 - 10

Enhetschef Britt-Marie Hedberg:
britt-marie.anell-hedberg@stockholm.se

Produkt från Lawebb