Sidhuvudbild

Villekullas verksamhet

Förskolan Villekulla startade sin verksamhet den 20 februari 2006. Villekulla består av två avdelningar. På Villekulla håller vi en öppenhet mellan avdelningarna så barnen blir trygga med hela huset, alla barn och all personal. Vi är en förskola som ligger på bottenplan i ett bostashus på Maria prästgårdsgata 31. Förskolan har närhet till Tanto, Bergsgruvan och Ivar-Loparken och gör många utflykter dit. Vi ser varandra som tillgångar i arbetsgruppen och nyttjar varandras kompetenser på bästa sätt. Villekulla arbetar efter nedskrivna mål där läroplan, verksamhetsplan, arbetsplan och likabehandlingsplan ligger som grund.

svansjon-nov17.jpg

Senast uppdaterad 180130