Din guide till förskolor på söder

Södermalms förskolor finns här för dig som ska göra det svåra valet av förskola för ditt barn. I Södermalm finns flertalet förskolor av hög kvalité, men det finns även flera pedagogiska inriktningar och andra aspekter att beakta, som geografisk belägenhet.

Hitta rätt förskola

För många föräldrar är det svårt att välja förskola, till viss del eftersom att valet lätt kan uppfattas som ointressant. Genom att göra dig som förälder mer informerad om valmöjligheterna och dess innebörd hoppas vi uppmuntra till ett informerat, och roligt, val av förskola.

Testa något annorlunda
I Södermalm och närområdet finner du flera parklekar, där ditt barn kan leka i naturen.
Läs mer
Behöver ditt barn extra stöd?
I Södermalm ligger Bamses Språkförskola som erbjuder extra hjälp med talpedagog.
Läs mer
Brinner ni för genusfrågor?
Egalias förskola på Söder är en stark företrädare för genusperspektivet i förskolan.
Läs mer om Egalia
Previous
Next

Engagera dig i barnets skolgång

Som förälder gäller det inte bara att sätta sitt barn i en förskola, utan även att till viss del utvärdera den i efterhand. Utan att störa undervisningen eller de anställda kan du höra dig för om hur ditt barn uppfattar miljön – Skulle något inte passa ditt barn kan det vara värt att byta förskola tidigt.

Eftersom att förskolan, som det hörs på namnet, på många sätt är en viktig passage till skolan är det beklagligt om ditt barn får en negativ uppfattning av skolväsendet redan i tidig ålder.

Vad som är en bra förskola, det är helt enkelt upp till dig och ditt barn att avgöra. Prata med ditt barn och våga byta om det mot förmodan skulle vara några problem på den nuvarande förskolan.

Sidans begränsningar 

I arbetet med att skapa en sida som skulle underlätta för föräldrarna inför förskolevalet uppkom det flera problem. Bland annat råder det stora variationer mellan geografiska området – vilket är anledningen till att denna sida begränsar sig till Södermalm. 

Den exakta geografiska avgränsningen finner du nedan, där de förskolor som beskrivs befinner sig innanför den markerade zonen.