Egalia Förskola

Förskolan Egalia finns på Södermalm och bedriver barnomsorg med en pedagogik inriktad mot genus och jämställdhet i likhet med Nicolaigården. Här har alla barn rätt till sina känslor och livsmöjligheter utan påverkan från könstillhörighet.

Egalia förskolas inriktning och mål

Förskolan Egalias pedagogiska verksamhet genomsyras av ett fokus på jämställdhet och genus med visionen att alla barn ska ha rätt till alla möjligheter som ges i livet.

Här grundas verksamhetsplanen efter att barn blir medvetna om könsskillnaderna redan vid tidig ålder vilket i sin tur sätter upp gränser för flickors respektive pojkars livsmöjligheter. 

På Egalia arbetar pedagogerna för att motverka detta och istället lära samtliga barn att de besitter samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Därför arbetar pedagogerna efter anpassade förhållningssätt, beteenden och bemötanden. 

Förskolemiljön är anpassad på så sätt att pedagoger och barn använder egennamn och könsneutrala ord. Material, böcker och leksaker är också de bestämda utifrån ett genus och jämställdhetsperspektiv. 

Förutom den starkt genomsyrande genuspedagogiken följs läroplanen genom veckovisa aktiviteter i form av rörelse, dans, skapande, dramalek och matematik. Under en livskunskapssamling samlas barnen för samtal om tankar, känslor, miljöfrågor och hur en bra kompis ska vara. 

Verksamheten inne och ute

Lokalen som Förskolan Egalia bedriver sin verksamhet inom utgörs av två våningar med tillgång till en mängd aktivitetsrum. Här finns också en stor fin gård för utomhusaktivitet och på Långholmen har förskolan en kolonilott. 

Besök till andra spännande utflyktsmål genomförs också. 

Måltider och kost

Varje dag serveras lunch tillagad av Egalias alldeles egna kock. Råvarorna är både säsongsbaserade och ekologiska i den mån det går och varje lunch serveras tillsammans med grönsaker. För att ge barnen möjlighet till inflytande får de ibland ge önskemål om måltider.

Öppettider

Förskolan Egalia håller sin verksamhet öppen enligt föreskrifterna för ramtid. Ramtiden är den tid som en förskola maximalt får hålla verksamheten öppen vid behov och ligger mellan klockan 06.30 och 18.30 under helgfria vardagar. Undantag görs för midsommarafton, julafton och nyårsafton.