Bamse Språkförskola

Bamse språkförskola belägen på Södermalm bedriver barnomsorgsverksamhet riktad mot barn med avvikande eller kraftigt försenad utveckling i språk och tal.

För möjlighet att söka om plats krävs remiss från logoped. Barnets språkstörning får inte grunda sig på psykisk utvecklingsstörning eller andra funktionshinder. 

Förskolan skiljer sig därmed lite från exempelvis Nicolaigårdens förskola, eftersom den har en så tydlig målgrupp och pedagogik.

Bamse språkförskolas inriktning och mål

På Bamse språkförskola får barnen vistas i mindre barngrupper som har stor personaltillgång. Barnomsorgen bedrivs under hela dagar med specialanpassad pedagogik där barnen får språkträna hos en legitimerad logoped. 

Stor vikt läggs vid att utveckla barnets samspelsförmåga genom lek samt för att hjälpa barnets förmåga till uppmärksamhet och koncentration. 

För att följa förskolans läroplan erbjuder undervisningen på Bamse språkförskola rörelse, sång musik, dans och skapande verksamhet i kombination med bedriven specialpedagogik och språkträning. 

Målet med verksamheten är att förbereda och stärka barnens förutsättningar inför skolgången. 

Verksamheten inne och ute

Bamse språkförskola utvecklar förskolemiljön kontinuerligt för att stimulera barnens inlärningsförmåga samtidigt och väcka deras intresse. 

Förskolan har tillgång till en egen gård för utomhusaktivitet och har även tillgång till närbelägna parker och grönområden.

Det centrala läget möjliggör också besök på teatrar och bibliotek. 

Måltider och kost

På Bamse språkförskola serveras barnen en varierad och näringsriktig kost vid frukost, lunch och mellanmål. Maten tillagas av förskolan egna kock och görs till stor del på ekologiska råvaror. Specialkost är möjlig att tillgå vid behov. 

Förskolans föräldrasamverkan

Förskolan erbjuder föräldrasamverkan genom ett minimum på 3 utvecklingssamtal varje termin samt daglig föräldrakontakt via en tillgänglig kontaktbok. 

Föräldrar och vårdnadshavare bjuds varje termin in till ett föräldramöte där förskolan ger ut viktig information och föräldrar får chans att skapa kontakt med varandra. Varje år håller förskolan till både julfirande och en sommarpicknick där övriga anhöriga också är välkomna. 

Som förälder eller vårdnadshavare till ett barn med språkstörning erbjuds du kostnadsfritt deltagande på en TAKK- kurs. 

Öppettider

När det gäller barnens vistelsetid på förskolan behöver föräldrar och vårdnadshavare förhålla sig till ramtiden. Ramtiden innebär den maximala tid som förskolan behöver hålla sin verksamhet tillgänglig vid behov. 

Varje helgfri vardag, med undantag för midsommarafton, julafton och nyårsafton, är ramtiden från klockan 06.30 till klockan 18.30.