Search Results for: egalia

Egalia Förskola

Förskolan Egalia finns på Södermalm och bedriver barnomsorg med en pedagogik inriktad mot genus och jämställdhet i likhet med Nicolaigården. Här har alla barn rätt till sina känslor och livsmöjligheter… Read more »

Nicolaigården Förskola

Nicolaigårdens förskoleverksamhet ligger placerad i Gamla stan och präglas av en genomsyrande genuspedagogik. Här ska alla barn få känna sig delaktiga och få lust för lärande under hela livet. Verksamheten… Read more »

Din guide till förskolor på söder

Södermalms förskolor finns här för dig som ska göra det svåra valet av förskola för ditt barn. I Södermalm finns flertalet förskolor av hög kvalité, men det finns även flera… Read more »