Nicolaigården Förskola

Nicolaigårdens förskoleverksamhet ligger placerad i Gamla stan och präglas av en genomsyrande genuspedagogik.

Här ska alla barn få känna sig delaktiga och få lust för lärande under hela livet. Verksamheten utgår från ledorden respekt, ansvar och professionalism.

Nicolaigårdens inriktning och mål

Förskolan Nicolaigårdens verksamhet bygger på ledorden respekt, ansvar och professionalism (R.A.P). Här ska varje barn känna glädje, trygghet, lust till lärande och få chansen att utveckla många värdefulla språk. 

Verksamheten grundar sig på genuspedagogik vilken genomsyrar allt från vuxnas bemötande av barn till material, inredning, leksaker och böcker vilket gör verksamheten något lik den som bedrivs av Egalia förskola. Förskolan är också HBT-certifierad.

Nicolaigården samarbetar med barnens hem för att främja barnens sociala och medkännande utveckling för att förbereda dem inför skoltiden.  

Verksamheten inne och ute

Nicolaigården har funnits sedan 1901 och i de ljusa lokalerna med högt i takt finns det fem avdelningar: Enhörningen, Alven, Ugglan, Trollet och Korpen. Inomhusmiljöerna anpassas kontinuerligt efter förskolebarnens behov och intressen. 

Utomhus finns det en gård med plats för lek, bokläsning och skapande. Förskolan har också tillgång till en takterrass där det finns bollar, cyklar och utrustning för vattenlek med utsikt över Gamla stan.

Måltider och kost

På Nicolaigården serveras det lunch på ekologiska och säsongsbaserade råvaror i högsta möjliga mån. Även mellanmål serveras under dagen. Varje lunch serveras med sallad och alla måltider kommer med dryck i form av vatten eller mjölk. Samtliga måltider tillagas av förskolans egna kock.

Öppettider

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på Nicolaigården inom föreskrifterna för ramavtalet som innebär den maximala tiden verksamheten finns tillgänglig vid behov. Enligt ramavtalet gäller det mellan tiderna 06.30-18.30 under helgfria vardagar. Undantag gäller för midsommarafton, julafton och nyårsafton. 

Visning av förskolan

För den som är intresserad av Nicolaigården hålls det visningar vid utvalda tidpunkter fördelade under året. Visningarna förekommer ofta två gånger per termin och en gång på sommaren efter överenskommelse.